info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252 (SKK Phú Nhuận)

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54 - 0828521252
Sân khấu kịch Chợ Lớn

Hỗ trợ đặt vé:
Thứ Bảy , 23-07-2022 20:00 Tía Ơi (Vở mới) Tâm lý - Hài

Sân khấu Phú Nhuận