info@kichhongvan.com
Hotline: 08 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 08 22 168 168 (SKK SuperBowl)

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 08 22 44 64 54
Hỗ trợ mua vé Online Website: 1900 54 54 36
Sân khấu kịch Super Bowl

Hỗ trợ đặt vé: 08 22 168 168
Hỗ trợ mua vé Online Website: 1900 54 54 36
Chủ Nhật , 25-06-2017 20:30 Hồn Oan Kinh dị - Hài Điềm Báo Kinh dị - Hài