info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 028 22 168 168 (SKK Chợ Lớn)

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54
Sân khấu kịch Chợ Lớn

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 168 168
Thứ Sáu , 29-01-2021 20:00 Một Cha Ba Mẹ Hài kịch
Thứ Bảy , 30-01-2021 20:00 Ám Ảnh Kinh Hoàng Kinh dị - Hài Xóm Trọ 3D (Phần 1) Hài - Tâm lý
Chủ Nhật , 31-01-2021 20:00 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Cô 5 - Cậu 10 Hài kịch

Mùng 1

Thứ Sáu , 12-02-2021
17:30 Một Cha Ba Mẹ Hài kịch Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch
20:30 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Cô 5 - Cậu 10 Hài kịch

Mùng 2

Thứ Bảy , 13-02-2021
15:30 Oan Ơi Là Oan Hài kịch Người Vợ Ma (Phần 1) Kinh dị - Tâm lý
18:15 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Xóm Trọ 3D (Phần 1) Hài - Tâm lý
20:45 Điềm Báo Kinh dị - Hài Thân Sâu Hồn Bướm Hài kịch

Mùng 3

Chủ Nhật , 14-02-2021
15:30 Điềm Báo Kinh dị - Hài Cô 5 - Cậu 10 Hài kịch
18:15 Oan Hồn Truyện Kinh dị - Hài Kỳ Án 292 Kinh dị - Hài
20:45 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Xóm Trọ 3D (Phần 1) Hài - Tâm lý

Mùng 4

Thứ Hai , 15-02-2021
15:30 Một Cha Ba Mẹ Hài kịch Người Vợ Ma (Phần 1) Kinh dị - Tâm lý
18:15 Oan Hồn Truyện Kinh dị - Hài Kỳ Án 292 Kinh dị - Hài
20:45 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Cô 5 - Cậu 10 Hài kịch

Mùng 5

Thứ Ba , 16-02-2021
15:30 Gác Cũ Kinh dị - Hài Người Vợ Ma (Phần 1) Kinh dị - Tâm lý
18:15 Oan Ơi Là Oan Hài kịch Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch
20:45 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Xóm Trọ 3D (Phần 1) Hài - Tâm lý

Mùng 6

Thứ Tư , 17-02-2021
17:30 Điềm Báo Kinh dị - Hài Xóm Trọ 3D (Phần 1) Hài - Tâm lý
20:30 Một Cha Ba Mẹ Hài kịch Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch

Mùng 7

Thứ Năm , 18-02-2021
17:30 Điềm Báo Kinh dị - Hài Cô 5 - Cậu 10 Hài kịch
20:30 Oan Ơi Là Oan Hài kịch Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch

Mùng 8

Thứ Sáu , 19-02-2021
20:00 Một Cha Ba Mẹ Hài kịch Người Vợ Ma (Phần 1) Kinh dị - Tâm lý

Mùng 9

Thứ Bảy , 20-02-2021
20:00 Bến Đục Bến Trong Kịch văn học Xóm Trọ 3D (Phần 1) Hài - Tâm lý

Mùng 10

Chủ Nhật , 21-02-2021
20:00 Điềm Báo Kinh dị - Hài Thân Sâu Hồn Bướm Hài kịch

Sân khấu Chợ Lớn

Sân khấu Phú Nhuận