info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận)

NHỮNG VỞ KỊCH MỚI NHẤT

Thân sâu hồn bướm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Sợ Sân khấu kịch Superbowl
Gác Cũ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Gã Thợ May Sân khấu kịch Phú Nhuận
Xóm Lũ (Vở mới) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ngã Rẽ (Vở mới) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Suối Linh Hồn Sân khấu kịch Phú Nhuận
Xác Sống Sân khấu kịch Phú Nhuận
Người Lạ Ơi Sân khấu kịch Superbowl
Công Chúa Sao Hỏa Sân khấu kịch Superbowl
Tám Thần Tài Sân khấu kịch Phú Nhuận
Căn Phòng Câm Lặng Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ngọc Lan Trong Gió Sân khấu kịch Phú Nhuận
Trò Chơi Ái Tình Sân khấu kịch Superbowl
Phục Diện Pháp Y Sân khấu kịch Phú Nhuận
Game over! Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đàn bà... mấy tay? Sân khấu kịch Phú Nhuận
Hung Thủ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Con Nhà Nghèo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Bỉ Vỏ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Oan Gia Sân khấu kịch Phú Nhuận
Lục Sắc Sân khấu kịch Superbowl
Hú Hồn Sân khấu kịch Superbowl
Hồn Oan Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đá Đoạt Hồn Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đình Cõi Âm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Quả Tim Máu (Phần 1) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Gia Đình Bá Đạo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Một Cha Ba Mẹ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Điềm Báo Sân khấu kịch Superbowl
Cưới Dùm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Làm... Sân khấu kịch Phú Nhuận
12 Giờ Đêm Sân khấu kịch Superbowl
Thoát Xác Sân khấu kịch Phú Nhuận
Thứ 6 - Ngày 13 Sân khấu kịch Superbowl
Tầng 13 Sân khấu kịch Superbowl
Kỳ Án 292 Sân khấu kịch Superbowl
Căn Hộ 404 Sân khấu kịch Superbowl
2-4-6 (Phần 1) Sân khấu kịch Superbowl
Xóm Trọ 3D (Phần 1) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Oan Hồn Truyện Sân khấu kịch Superbowl