info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 028 22 168 168 (SKK SuperBowl)

NHỮNG VỞ KỊCH MỚI NHẤT

Gác Cũ Sân khấu kịch Superbowl
Gã Thợ May Sân khấu kịch Phú Nhuận
Xóm Lũ (Vở mới) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ngã Rẽ (Vở mới) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Suối Linh Hồn Sân khấu kịch Superbowl
Xác Sống Sân khấu kịch Phú Nhuận
Người Lạ Ơi Sân khấu kịch Superbowl
Công Chúa Sao Hỏa Sân khấu kịch Superbowl
Tám Thần Tài Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ngọc Lan Trong Gió Sân khấu kịch Phú Nhuận
Trò Chơi Ái Tình Sân khấu kịch Superbowl
Phục Diện Pháp Y Sân khấu kịch Phú Nhuận
Game over! Sân khấu kịch Superbowl
Đàn bà... mấy tay? Sân khấu kịch Phú Nhuận
Con Nhà Nghèo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Oan Gia Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ma Ma Sư Phụ Sân khấu kịch Superbowl
Ám Ảnh Kinh Hoàng Sân khấu kịch Phú Nhuận
Hồn Oan Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đá Đoạt Hồn Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đình Cõi Âm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Quả Tim Máu (Phần 1) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Gia Đình Bá Đạo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Một Cha Ba Mẹ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Điềm Báo Sân khấu kịch Superbowl
Cưới Dùm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Làm... Sân khấu kịch Phú Nhuận
12 Giờ Đêm Sân khấu kịch Superbowl
Thoát Xác Sân khấu kịch Phú Nhuận
Thứ 6 - Ngày 13 Sân khấu kịch Superbowl
Tầng 13 Sân khấu kịch Superbowl
Kỳ Án 292 Sân khấu kịch Superbowl
Căn Hộ 404 Sân khấu kịch Superbowl
2-4-6 (Phần 1) Sân khấu kịch Superbowl
Oan Hồn Truyện Sân khấu kịch Superbowl