info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 028 22 168 168 (SKK SuperBowl)

NHỮNG VỞ KỊCH MỚI NHẤT

Hung Thủ (Vở mới) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Con Nhà Nghèo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Oan Gia Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đình Cõi Âm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Quả Tim Máu (Phần 1) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Gia Đình Bá Đạo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Một Cha Ba Mẹ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Điềm Báo Sân khấu kịch Superbowl
Cưới Dùm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Làm... Sân khấu kịch Phú Nhuận
12 Giờ Đêm Sân khấu kịch Superbowl
Thoát Xác Sân khấu kịch Phú Nhuận
Thứ 6 - Ngày 13 Sân khấu kịch Superbowl
Tầng 13 Sân khấu kịch Superbowl
Kỳ Án 292 Sân khấu kịch Superbowl
Căn Hộ 404 Sân khấu kịch Superbowl
2-4-6 (Phần 1) Sân khấu kịch Superbowl
Oan Hồn Truyện Sân khấu kịch Superbowl