info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54 - 0828521252
Sân khấu ĐH Kinh Tế

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54 - 0828521252
Thứ Sáu , 30-06-2023 20:00

Sân khấu Phú Nhuận

Sân khấu ĐH Kinh Tế