info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

Trăng Máu

DV:
Tuấn Anh, Tuấn Dũng, Lê Lộc, Bùi Công Danh, Hoàng Hải, Thái Sơn, Cao Phương Thuý, Ngọc Tâm, Hồ Minh Mẫn, Kha Uy, Văn Đệ, Hồng Anh