info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

Hậu Cung Ngoại Truyện (Vở mới)

Đạo diễn: Trần Công Quỳnh
Biên kịch: Trần Công Quỳnh - Thái Nguyên Thảo
Cố vấn nghệ thuật: NSND Hồng Vân
Thiết kế phục trang: NTK Trần Tâm Tâm
Thực hiện trang trí: Cty VTTM
Hỗ trợ mỹ thuật: Đỗ Ngọc Trí
Giám đốc sản xuất: Lê Tuấn Anh
NSND Hồng Vân, NS Hoàng Sơn, NS Hoàng Mèo, NS Lê Nam, Lạc Hoàng Long,Lê Lộc, Hoàng Hải, Hoàng Yến, Minh Mẫn, Thái Sơn, Kha Uy, Phúc Lâm,Ngọc Tâm, Linh Chi, Ngọc Báu, Trung Anh, Băng Tâm, Văn Đệ, Hồng Anh, Gia Bảo