info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

Xác Hội

Tác giả: Minh Nhiều
Đạo diễn: Di Dương
CVNT: NSND Hồng Vân
Chọn nhạc: Minh Nhiều

Photo: Vũ Hoàng Nam
Poster: Hồ Minh Mẫn
GĐSX: Lê Tuấn Anh
Lạc Hoàng Long, Lâm Thắng, Di Dương, Sao Mai, Thanh Ngô, Thái Hiển, Minh Nhiều, Phạm Bình, Hiếu Hạnh, Phú Hưng, Bảo Quang, An An, Trung Trí, Phương Thảo, Vân An, Thanh Huyền, Phúc Hậu, Hữu Trí, Trọng Vĩ, Tấn Chương, Lê Công Hải

Có những người từ khi sinh ra phần âm khí luôn lấn át dương khí cho nên họ luôn bị các hồn ma theo quấy phá và có thể nhập vào họ bất cứ lúc nào. Những người này có khả năng chứa đựng những linh hồn khác nhau bên trong cơ thể, những linh hồn đó có thể điều khiển và sử dụng thân xác của họ làm bất kì điều gì nó muốn, và họ được gọi là XÁC HỘI

Đơn giản hơn sóng não của những người đó đặc biệt hơn người thường và có thể bắt được tần số của người âm. Tuy vậy, quá trình bắt sóng đó diễn ra rất lâu dài, họ cần phải trải qua một quá trình thì cơ chế Xác Hội hình thành. Để thực sự tìm được vong hợp vía, thì những người đó đã phải sống 18 năm khổ sở, như là bị động kinh. Đầu tiên là phải có biến cố tạo tiền đề cho người âm xác định đối tượng, hoặc ngay từ bé họ phải trải qua ít nhất một lần thập tử nhất sinh trong đời