info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

Lôi Vũ


Tác giả: Tào Ngu
Đạo diễn: NSND Việt Anh
CVNT: NSND Hồng Vân
Trợ giảng: Ngọc Tưởng
Âm nhạc: Nguyễn Hưng
Ánh sáng: Dũng Râu
Thiết kế SK và thực hiện trang trí SK: Cty VTTM
Biên đạo múa: Hải Âu
Định trang & Makeup: Phi Phi
Chụp ảnh Poster: Phan Vinh
Thiết kế Poster: Trần Quỳnh
Thư pháp: Xuân Thành
GĐSX: Lê Tuấn Anh 

Hồ Minh Mẫn, Trung Trí, Phương Thảo, Hồ Xuân Trúc, Thanh Ngô, Vân An, Hoàng Trọng, Marando, Phạm Bình, Thái Sơn, Mỹ Huyền, Phúc Hậu, Ngọc Tâm, Tài Đặng, Phú Hưng, Trọng Vĩ