info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

Oan Ơi Là Oan

Tác giả: Vương Huyền Cơ
Đạo diễn: NSND Hồng Vân
Chọn nhạc: Trịnh Duy Anh
Thiết kế và thực hiện trang trí SK: Cty VTTM
GĐSX: Lê Tuấn Anh

NSND Hồng Vân, Xuân Trang, Hoàng Thy, Đinh Mạnh Phúc, Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng, Lê Lộc, Di Dương, Lâm Thắng, Thanh Danh, Sao Mai, Thanh Ngô, Phú Hưng, Trọng Vĩ, Băng Tâm, Phương Nguyễn